info@webandgo.sk
info@webandgo.sk

Všeobecné obchodné podmienky

Keďže sme nechceli len tak prekopírovať všeobecné zmluvné podmienky z nejakej webovej stránky, (ako to v súčasnosti robí takmer každý), rozhodli sme sa, že vám prehľadne zhrnieme zopár bodov, vďaka ktorým už niekoľko rokov úspešne fungujeme.

 • Objednávky prijímame jedine a výlučne prostredníctvom e-mailu.
 • Nie je potrebné vypĺňať samostatný objednávkový formulár, stačí e-mailom záväzne potvrdiť cenovú ponuku, čím automaticky súhlasíte s našimi všeobecnými zmluvnými podmienkami (samozrejme po tom, ako ste si ich pozorne prečítali).
 • Prácu začíname vždy až po zaplatení vopred dohodnutej zálohy.
 • Pri prvej objednávke činí záloha obvykle od 75 až 100 % celkovej ceny (v závislosti od finálnej sumy).
 • Prijatie a potvrdenie e-mailu s objednávkou je obojstranne záväzné. Z vašej strany sa týmto zaväzujete objednávku uhradiť v plnej a dohodnutej cene, my sa zároveň zaväzujeme dodať prácu/materiály/vizuály v požadovanej kvalite a množstve. Ešte by sme mohli pridať zopár super dlhých paragrafov, plných nezrozumiteľného právnického žargónu, ale ušetríme vás – platí jednoduché pravidlo – čo je písomne potvrdené e-mailom, to platí.
 • Cenová ponuka je platná do 30 dní. Ceny sú udávané v plnej výške, bez skrytých poplatkov.
 • Hotové vizuály a materiály sa pred tlačou vždy posielajú klientovi na finálnu kontrolu, korektúru a schválenie. Tlač zahajujeme až po vašom výslovnom písomnom odsúhlasení a potvrdení. Nenesieme zodpovednosť za pravopisné chyby zistené v hotovom materiáli.
 • Za príplatok vám môžeme zabezpečiť copywriting, korektúry a preklady textov. Toto je samostatná služba, ktorá sa naceňuje a hradí zvlášť, nie je zahrnutá v základných cenách.
 • Naše fixné ceny nájdete na webovej stránke na nižšie uvedenom odkaze.
 • Z dôvodu špecifickosti niektorých objednávok nie sme schopní ihneď obratom poslať presné nacenenie, preto vyžadujeme od klientov všetky detailné informácie a podrobnosti. Následne posielame nacenenie prostredníctvom e-mailu.
 • Niekedy, samozrejme, chybujeme aj my. V takomto prípade usilujeme o čo najurgentnejšiu nápravu. Nemôžeme však na seba prevziať zodpovednosť v prípadoch, kedy vám napríklad vandali zničia reklamnú tabuľu alebo dôjde k napadnutiu vašich webových stránok hackermi. Sme vám však poruke, vždy ochotní pomôcť a poradiť.
 • Pri externej reklame môžu nastať určité problémy spôsobené živelnými faktormi, ktoré sú, bohužiaľ, mimo našu kontrolu. Zlé poveternostné podmienky môžu niekedy poškodiť vaše cedule alebo polep, za čo však my nemôžeme niesť zodpovednosť. Vždy sa snažíme o špičkovú kvalitu, ktorá vám vydrží dlhé roky, ale nebesiam ani my nerozkážeme…
 • Nepríjemnú časť sme si nechali na koniec. Vždy sa nájdu ľudia, ktorí si myslia, že keď milujeme našu prácu, neprináleží nám za ňu žiadna finančná odplata. I keď sa vždy snažíme o obojstrannú a férovú dohodu, ak vidíme, že je naše konanie jednostranné, neuhradené pohľadávky putujú k našim šikovným právnikom, ktorí odštartujú proces spätného vymáhania. Za odvedenú prácu sa totiž platí, s tým budeme súhlasiť asi všetci. 😉

Web & go design, s.r.o.

Vyberte jazyk
  Web & go design, s.r.o. - Šamorín

  Zákaznícky servis:

  Krajná ulica 5, Šamorín 931 01

  Po. – Št.: 08:30 – 16:00
  Pia.: 08:30 – 15:00

  Tel.:

  +421 948 34 34 42

  E-mail:

  info@webandgo.sk